Spin Off management bv
Oudegracht 59, 1381 CH Weesp 
info@spinoffbv.nlmailto:info@spinoffbv.nlshapeimage_1_link_0
Spin Off management bv
 

Advies

Een intakegesprek, om uw idee of opdracht te beoordelen, is het begin van de samenwerking. Afhankelijk van uw concrete behoefte bespreken we uw vraag, uw uitvinding, uw plannen, de mogelijkheden voor octrooieerbaarheid en andere aspecten die van belang zijn. U ontvangt een advies met betrekking tot bescherming en/of doorontwikkeling. Het advies zou kunnen  omvatten: een sterkte /zwakte analyse, een ontwikkel-advies, actiepunten (huiswerk) ter voorbereiding van een octrooiaanvraag of -onderzoek, of een doorverwijzing.

We bespreken wat nog uitgewerkt, voorbereid of onderzocht moet worden en vooral wat u daarin zélf kunt doen.

Uw investering:

 1. -voor de uitgebreide intake (1,5 uur) plus advies: € 150,-

 2. -eventuele vervolg-werkzaamheden: € 120,- per uur.

Onderzoek nieuwheid, octrooieerbaarheid

Dit houdt een onderzoek in naar o.a. de nieuwheid van uw uitvinding. Het doorzoeken van (internationale) octrooidatabanken en Internet. Samen stellen we eerst vast waar de behoefte ligt en wie wat gaat doen.

Voor een dergelijk onderzoek wordt in principe 3 á 5 uur inzet berekend. Wordt er een schadelijke publicatie gevonden, dan houdt het onderzoek al eerder op. U ontvangt in elk geval een schriftelijke rapportage en een advies.

Investering: Een vooraf geoffreerd vast bedrag op basis van een uurtarief. Schriftelijke opdrachtbevestiging. 


Octrooiaanvraag

Spin Off kan voor u de octrooiaanvraag opstellen en desgewenst ook tekeningen in de juiste vorm leveren.

De kosten vallen lager uit dan bij een octrooigemachtigde. Daar staat tegenover, dat ik u niet als gemachtigde vertegenwoordig. U heeft een eigen verantwoordelijkheid in het proces. U dient zelf de aanvraag in; u verzorgt zelf de correspondentie, de betaling van taksen en de bewaking van termijnen. Spin Off geeft wél aan waar u op moet letten, maar zonder verantwoordelijkheid hiervoor.

Uw investering: Een vast, vooraf geoffreerd bedrag, met een duidelijke schriftelijke opdrachtbevestiging vooraf *).

Rekent u (exclusief tekeningen) op een bedrag tussen tenminste € 1.500 en € 2.750 voor een eerste NL aanvraag, afhankelijk van de complexiteit en hoeveelheid materie. Dit is exclusief de indieningskosten (vanaf €220 in NL).


*) U krijgt duidelijk aangegeven wat wél en niet in de dienstverlening is inbegrepen en wat de risico’s zijn, nu en in de toekomst. Géén verrassingen.

Coaching

Wilt u begeleiding bij het ontwikkelen van uw product en het ondernemen; het ontwikkelen van uw uitvinding; het maken van een ondernemingsplan; het vinden van financiering e.d., dan kunnen we een regelmatig spiegel- of coaching gesprek voeren.

We werken dan met een stappenplan, een actielijst en risico-analyse en we nemen bijvoorbeeld eens per 2 maanden de stand van zaken door. Daarbij adviseert en ondersteunt Spin Off u, al naar gelang uw behoefte.

Uw investering: Dit traject start met een intake á € 150,- 

Naarmate we daarna vaker afspreken, des te goedkoper wordt het per uur.Ir. Erik Spin is technisch, creatief en juridisch geschoold en is een ervaren ondernemer en projectmanager.


Erik studeerde af aan de TU-Delft als ingenieur Industrieel Ontwerpen en is IPMA gecertificeerd projectmanager. Hij doorliep de Beroepsopleiding voor Octrooigemachtigden, waarna hij zich zelfstandig vestigde als (parttime) innovatie-adviseur.


Door ruim 20 jaar ervaring, waarvan 10 jaar als ondernemer, kent hij de kansen en valkuilen van technische productontwikkeling en innovatief ondernemerschap.


Erik is een NOVU erkend uitvinder en voormalig bestuurslid van de NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders).


Talenkennis:

EF niveau C2 Engels en C1 Duits, wat van pas komt bij het bestuderen en vertalen van de veelal internationale octrooidocumenten.

 

Een greep uit de vindingen waarvoor onderzoek of octrooiaanvraag is gedaan:


 1. -ecologisch toilet (advies bij sanering octrooiportefeuille)

 2. -bevestigingssysteem met kunststof profielen (octrooi-aanvragen en coaching)

 3. -verbeterde verpakking voor theezakjes (octrooiaanvraag)

 4. -ergonomische gasdichte bedrijfskleding (octrooiaanvraag)

 5. -inductief aangestuurde elektronische schakeleenheid (advies bij octrooiaanvraag)

 6. -hulpmiddel voor een rolmaat (octrooiaanvraag)

 7. -tegelzaag met afzuiging (octrooiaanvraag)

 8. -verbeterde draagbare koffiebereider (octrooiaanvraag)

 9. -verwijderbare anti-inbraak voorziening voor binnenshuis (advies en coaching)

 10. -verbeterd nagelverzorgings-instrument (octrooiaanvraag)

 11. -samenstelling en productiewijze voor frites (advies bij inter-nationale strategie, 2nd opinion)

 12. -snoerloos scheerapparaat (advies en onderzoek)

 13. -toastsnijder (advies en onderzoek)

 14. -postbus-automaat (onderzoek)

 15. -verbeterd scharnier voor toiletzitting (onderzoek, advies)

 16. -verbeterd containerverladings-systeem (onderzoek, advies)

 17. -recyclebare afvalhouder (onderzoek en advies)

 18. -hangende kweekmethode (adviezen en 2nd opinion op octrooiaanvraag)

 19. -geleiderail voor fietsen (voortgezette EU aanvraag, vertaling)