Spin Off management bv
Oudegracht 59, 1381 CH Weesp 
info@spinoffbv.nlmailto:info@spinoffbv.nlshapeimage_1_link_0
Spin Off management bv
 
 

Bescherming en ontwikkeling van uw idee


Spin Off is een onafhankelijk adviesbureau dat u adviseert bij het beschermen en/of verder ontwikkelen van uw uitvinding of innovatieve idee.


U bent hier aan het juiste adres voor een onafhankelijk advies m.b.t. octrooibescherming en productontwikkeling. Samen met u bepalen we een kansrijke strategie voor de bescherming van uw idee: snelle, optimale bescherming tegen de laagst mogelijke kosten.

Desgewenst ontvangt u ook inhoudelijk of creatief advies voor de verdere ontwikkeling: Hoe kunt u de kans op een waardevol octrooi vergroten, zonder inbreuk te maken op bestaande patenten. Bovendien levert Spin Off ook ondernemersadvies bij het marktrijp maken en naar de markt brengen van uw product.


Spin Off treedt niet op als octrooigemachtigde, jurist of investeerder. Waar nodig zal ik u doorverwijzen of een second opinion aanbevelen. Ook andersom kunt u mij bijvoorbeeld vragen om de stukken van een octrooigemachtigde te verhelderen, te vertalen, een second opinion te geven, of bijvoorbeeld een zakelijk contract te beoordelen.

Dit onafhankelijke perspectief is verfrissend en kan voor u kostenbesparend uitpakken.


Ik zal u zonder meer doorverwijzen naar een specialist als ik u zelf niet kan helpen.

Door mijn financiële en beroepsmatige onafhankelijkheid heb ik geen belang om u een octrooiaanvraag of andere dienst te verkopen als dit voor u geen zin heeft.


Ofwel: u krijgt eerlijk advies, recht voor zijn raap. En... het blijft altijd UW idee of product. Spin Off werkt onder strikte geheimhouding.


WELKE BESCHERMING KAN IK KRIJGEN?

  1. -Welke beschermingsmogelijkheden zijn er in uw geval?

  2. -Wat is op dit moment de beste bescherming voor uw idee en wat levert dat op?

Spin Off adviseert u over de mogelijkheden van octrooi (‘patent’), auteursrecht, merk- en modelbescherming. Welke bescherming pas het beste in uw geval? Welke is niet nodig?

We bespreken voor- en nadelen, risico’s, juridische gevolgen, kosten en werkwijze.


KOMT MIJN UITVINDING IN AANMERKING VOOR OCTROOI?

  1. -Hoeveel kans maakt u op een octrooi, wat dient er eventueel nog gedaan te worden?

  2. -Maakt u zelf inbreuk op bestaande patenten? En wat als anderen dat doen?

Ik adviseer u over voorwaarden en mogelijkheden voor octrooiering in Nederland, Europa, de VS of elders. U krijgt vooraf een beeld van de haalbaarheid in uw geval. Ook adviseer ik u hoe bestaande octrooien kunt omzeilen en hoe deze in uw voordeel kunnen werken.


PATENT AANVRAGEN, JA OF NEE? EN WAAR GA IK HEEN?

  1. -Welk nut heeft octrooibescherming in uw geval?

  2. -Hoe selecteert u een goede octrooigemachtigde of jurist? Wie schakelt u in - en wanneer?

Spin Off begeleidt u bij het uitstippelen van uw strategie en het kiezen van partners.

De voorbereiding om goed beslagen ten ijs te komen bij een octrooigemachtigde. Maar ik kan ook een octrooiaanvraag voor u opstellen, die u zelf (onder eigen naam) indient.

Dit heeft weliswaar ook nadelen en risico’s, maar het kan u in bepaalde gevallen in het beginstadium veel kosten besparen.


EN VERVOLGENS... ?

Als de bescherming geregeld is, wat dan ? Hoe gaat het verder en hoe pakt u het ondernemen verder aan? Welke hindernissen zijn er nog te nemen voor u de markt kunt betreden?

Spin Off gaat hierin een stapje verder: advies of coaching bij de ontwikkeling van uw product, uw ondernemingsplan, het omgaan met octrooigemachtigden, investeerders of partners, licensering, en dergelijke.

MEER WETEN?

Een intakegesprek + eerste advies kost € 150,-

Maak een afspraak via: info@spinoffbv.nl

 


Ir. Erik Spin is technisch, creatief en juridisch geschoold en is een ervaren ondernemer en projectmanager.


Erik studeerde af aan de TU-Delft als ingenieur Industrieel Ontwerpen en is IPMA gecertificeerd projectmanager. Hij doorliep de Beroepsopleiding voor Octrooigemachtigden, waarna hij zich zelfstandig vestigde als (parttime) innovatie-adviseur.


Door ruim 20 jaar ervaring, waarvan 10 jaar als ondernemer, kent hij de kansen en valkuilen van technische productontwikkeling en innovatief ondernemerschap.


Hij is een NOVU erkend uitvinder en voormalig bestuurslid van de NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders).


Talenkennis:

EF niveau C2 Engels en C1 Duits, wat van pas komt bij het bestuderen en vertalen van de veelal internationale octrooidocumenten.